El Revenue Management té un efecte dominò, tocant tots els aspectes del seu negoci. De fet, qualsevol acció de millora que vulgui desenvolupar al seu hotel, parteix d’una correcta gestió dels seus Ingressos

Perquè cada component clau encaixi, el Revenue Management ha de ser el punt de partida per a cada decisió que prengui i cada acció que realitzi

El meu compromís és el de treballar directament amb l’equip d’ingressos de l’hotel per posar  sobre la taula idees i coneixements innovadors en tota l’organització amb la finalitat d’alinear-ho amb l’Estratègia Global de l’Hotel

Gestionar de forma Estratègica  els ingressos d’un Hotel és una prioritat i clau per a la consecució dels seus Objectius.

Alinear l’Estratègia de Revenue amb la de Màrqueting i Comercial és l’única fórmula que permet increments del  RevPar de manera constant, any rere any, impulsant el creixement continu, sense minvar l’experiència del Client, la Reputació de l’Hotel i la sostenibilitat del negoci a llarg termini.

El meu objectiu principal de la gestió d’ingressos és alinear la meva cultura amb aquesta disciplina i  crear un procés educatiu continu mitjançant el qual tot  personal de el  hotel pugui interactuar i demostrar les seves fortaleses, així com identificar aquelles àrees que promouran el desenvolupament de noves iniciatives estratègiques.

  • Gestió de l'Inventari
  • Estratègia de Vendes
  • Seguiment Continu

Gestionant l'inventari de forma estratègica en tots els canals de distribució

Revisió de l'estratègia de vendes, inclosos models de pronòstic, ritme de reserva, condicions.​
 

Preus i anàlisis, inclosos els pronòstics setmanals, l'anàlisi de sensibilitat de preus, el seguiment de cobertura, l'anàlisi de la demanda, els canals de distribució i el seguiment de l'ADR per segment de mercat​

Les meves últimes publicacions sobre Revenue Management​

Si desea darse de alta en la Lista de Distribución por Whatsapp

por favor rellene sus datos,
para poderlos validar

¿Conoce a Alguien que pueda Beneficiarse de esto?

Envíelo...

Por favor rellene los campos del siguiente formulario y la magia de Internet se ocupará del resto

Si lo desea, con un 'click' puede utilizar los servicios de mensajeria instantanea para compartirlo:

únase a los más de 6.000 profesionales de la hotelería ya SUSCRITOS y DESCARGUE GRATUITAMENTE el eBook 'Liderazgo y Gestión de Equipos de Alto Rendimiento en la Hotelería Actual'

suscripción rápida

con un 'click'